Թղթադարան, Հայտարարություններ, Նորություններ

«Կոռուպցիա. Shift+Delete» սեղանի խաղ

Սովորելով խաղանք, խաղալով սովորենք Խաղի նպատակն է

Ծրագրեր, Հայտարարություններ, Նորություններ

Կոռուպցիա. Shift+Delete

Ծրագիր «Կոռուպցիա. Shift+Delete» Տևողություն 09.01.2023-08.10.2023

Հայտարարություններ

Հաղորդակցության մասնագետի թափուր հաստիքի հայտարարություն

Բոլորը հանուն հավասար իրավունքների հիմնադրամը (ԲՀՀԻ

Հայտարարություններ

Աշխատանք — Ծրագրի համակարգող

«Հարթակների փոխակերպման» իրավաստեղծ գործունեության